شایع ترین روش اصلاح عیوب انکساری چشم، یکی از روش های لیزیک، فمتولیزیک، لازک و PRK می باشد که با کمک لیزر روی قرنیه انجام می شود و باعث اصلاح عیب انکساری می شود.

کاتاراکت کدرشدن عدسی طبیعی است که باعث کاهش دید می شود و یکی از شایع ترین بیماری های چشم می باشد.