کاتاراکت کدرشدن عدسی طبیعی است که باعث کاهش دید می شود و یکی از شایع ترین بیماری های چشم می باشد.

کاتاراکت یکی از شایع ترین بیماری های چشم میباشد.

کاتاراکت : کدرشدن عدسی طبیعی که باعث کاهش دید می شود.

روش های جراحی کاتارکت

1 – فیکوموسیفیکاسیون : روش متداول و شایع در جهان می باشد که با استفاده از امواج اولتراسونیک و برش 3mm قرنیه، آب مروارید خرد شده و آسپیره می شود و لنز مصنوعی شفاف جایگزین آن در محل طبیعی می شود.

زمان عمل حدود 10 الی 15 دقیقه می باشد.

ضرورت بیهوشی عمومی ندارد و دوره نقاهت کوتاه تری دارد.

 

2 – در مواردی که امکان فیکو نباشد؛ مخصوصا در مواردی که کاتاراکت خیلی رسیده باشد ، به روش خارجی کپسولی انجام می شود.

در این روش ممکن است ضرورت بیهوشی عمومی باشد.

برش 5 تا 10 میلی متر لازم دارد و ضرورت بخیه دارد و دوره نقاهت طولانی تری از فیکو دارد.

3- لنزکتومی : روشی است که بیشتر در جراحی آب مروارید مادرزادی کودکان استفاده می شود و ضرورت بیهوشی دارد.