مراقبت های قبل از عمل آب مروارید:

1- قطره ها از 3 روز قبل از عمل شروع شود.
2-قطره ها هر 6 ساعت می باشد و به فاصله 5-3 دقیقه از هم روی چشمی که قرار است عمل شود، ریخته شود.
3- 3 روز قبل از عمل، صبح و شب با کف شامپو بچه ، چشم ها را شسته بعد پماد را به پلک بمالید.
4- اگر بیمه تکمیلی دارید با برگه پذیرش به بیمه تکمیلی مراجعه کرده و نامه برای بیمارستان گرفته و روز عمل همراه خود بیاورید.
5- برای تهیه لنز و لوازم عمل ، بعد از مشخص شدن تاریخ عمل ، هرچه زودتر به آدرس روی کارت مراجعه شود.
6- اگر مشکل قلبی دارید واین قرص ها را استفاده می کند (آسپرین ، اسویکس ، پلاویکس ، وارفارین) 3 روز قبل از عمل قطع شود و یک روز بعد ازعمل دوباره شروع شود.
7- شب قبل از عمل حتما دوش بگیرید.
8- سونوگرافی چشم و برگه شماره لنز ، روز عمل همراه مریض باشد.