خدمات درمانی ای که توسط دکتر محمد جلیلی انجام میشوند عبارتند از:

 پیوند قرنیه و سایر جراحی های قرنیه

 فمتو لیزیک، لیزیک، لازک، PRK

 جراحی کاتاراکت (فیکو)

 جراحی های قوز قرنیه ( UV CXL، کاشتن حلقه داخل قرنیه با فمتو لیزر)

 گذاشتن لنزهای ثابت داخل چشمی جهت درمان عیب انکساری چشم

 جراحی ناخنک با پیوند ملتحمه

 جراحی گلوکوم (آب سیاه)

 جراحی مجاری اشکی

 بلفاروپلاستی

 لنزهای مخصوص قوز قرنیه

 لیزر یاگ YAG Laser

 لیزر شبکیه Green