خدمات تشخیصی ای که توسط دکتر محمد جلیلی انجام میشوند عبارتند از:

 پنتاکم HR :

پیشرفته ترین تکنولوژی لیزری جهت تصویربرداری و ارزیابی قرنیه و سگمان قدامی جهت بررسی امکان انجام لیزیک، فمتولیزیک، لازک، PRK و سایر اعمال اصلاح عیب انکساری و تشخیص بیماری های قرنیه

 توپوگرافی :

تصویربرداری از قرنیه جهت بررسی امکان لیزیک، فمتولیزیک، لازک، PRK و تشخیص قوز قرنیه (کراتوکونوس)

 IOL Master :

یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها جهت تعیین قدرت لنز داخل چشمی در جراحی کاتاراکت با استفاده از نور لیزری، که دقت تشخیص بسیار بالایی دارد و مخصوصا در افرادی که قبلا لیزیک شده اند و دچار کاتاراکت (آب مروارید) شده اند بسیار کمک کننده است.

 B اسکن چشم :

سونوگرافی از چشم که در تشخیص بیماری های داخل چشمی، مخصوصا جدا شدگی پرده چشم و خونریزی شبکیه کمک کننده است.

 A اسکن چشم :

دستگاه سونوگرافی که جهت تعیین قدرت لنز داخل چشمی در جراحی آب مروارید کاربرد دارد.

 پاکیمتری اولتراسونیک :

تعیین ضخامت قرنیه با استفاده از سونوگرافی

 Slit Photo :

عکسبرداری از قرنیه و سگمان قدامی چشم