یکی از علایم چشمی بیماری کرونا چشم صورتی pink eye می باشد در صورت بروز تب گلو درد،سرفه یا درد بدن یا تنگی نفس به پزشک متخصص داخلی و  یا عفونی مراجعه نمایید برای چشم در صورتی که همراه با کاهش دید نباشد ضرورتی به مراجعه به چشم پزشک نمی باشدفقط قطره اشک مصنوعی وقطره نافازولین چشمی هر هشت ساعت یک قطره چکانده شود در صورت کاهش دید به چشم پزشک مراجعه شود.